Välkommen till Operation Kvinnofrid 

Operation Kvinnofrids arbete vilar på det fjärde jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld är ett omfattande samhällsproblem och är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i samhället.

En myndighetsgemensam plattform för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer i Stockholm län. Samverkande myndigheter är:

 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Stockholms läns landsting
 • Polismyndigheten i Stockholms län 
 • Kommunförbundet Stockholms län
 • Stockholms stad
 • Kriminalvården i Stockholms län
   

  Vi kommer att informera löpande på denna webbsida och via länsstyrelsens nyhetsbrev Social utveckling med information om hur Operation kvinnofrids arbete framskrider.

               

 • Kontakta oss

  Birgitta Vigil
  Birgitta punkt Vigil snabela lansstyrelsen punkt se¤Birgitta punkt Vigil snabela lansstyrelsen punkt se
  08-7854028
  Ulrika Sandberg
  ulrika punkt sandberg snabela lansstyrelsen punkt se¤ulrika punkt sandberg snabela lansstyrelsen punkt se
  010-2231227

      origo

  För dig som är utsatt eller för dig som är  yrkesverksam inom området.

  Kontakta oss

  Birgitta Vigil
  Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
  birgitta.vigil@lansstyrelsen.se
  Telefon: 08-785 40 28

  Dilek Baladiz
  Verksamhetsledare, Origo Stockholms stad
  dilek.baladiz@stockholm.se
  Telefon: 08-508 251 11