Välkommen till Operation Kvinnofrid 

– en myndighetsgemensam plattform för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer i Stockholm län.

Operation Kvinnofrids arbete vilar på det fjärde jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld är ett omfattande samhällsproblem och är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i samhället.

Vi kommer att informera löpande på denna webbsida och via länsstyrelsens nyhetsbrev Social utveckling med information om hur Operation kvinnofrids arbete framskrider.

Kontakt:
johanna.helles@lansstyrelsen.se
birgitta.vigil@lansstyrelsen.se
                

    origo

För dig som är utsatt eller för dig som är  yrkesverksam inom området.

Kontakta oss

Birgitta Vigil
Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
birgitta.vigil@lansstyrelsen.se
Telefon: 08-785 40 28

Dilek Baladiz
Verksamhetsledare, Origo Stockholms stad
dilek.baladiz@stockholm.se
Telefon: 08-508 251 11