Välkommen! 

Det här är en film om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdomar och att hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter.

Nya informationsfilmer

Länsstyrelsen har tagit fram fem informationsfilmer. Filmerna riktar sig till unga, yrkesverksamma, vårdnadshavare och till ansvariga myndigheter och politiker. Filmerna informerar om utsattheten som de unga lever i, hur det går att arbeta och samverka mellan verksamheter för att hjälpa barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, förhindra att unga blir gifta mot sin vilja och bidra till att unga flickor får stöd, vård och skydd när de riskerar eller har blivit utsatta för könsstympning. Filmerna lyfter också lagstiftningen mot tvångsäktenskap och lagstiftningen mot könsstympning.

Se de olika informationsfilmerna på vår YouTube-kanal

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar. Du kanske är lärare, socialsekreterare, fritidsledare eller har en annan yrkesroll där du kan komma i kontakt med barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Här kan du hitta information om vad hedersrelaterat förtryck och våld innebär och vad du ska göra om du upptäcker att någon är utsatt.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Idag ansvarar Länsstyrelsen Östergötland för att

  • sprida information till barn och unga om relevant lagstiftning
  • ansvara för ett nationellt myndighetsnätverk, anordna utbildningsinsatser
  • utveckla vägledningen ”Våga göra skillnad” i samarbete med sex pilotkommuner i landet
  • utveckla metoden ”Det handlar om kärlek” i samarbete med Rädda Barnen
  • ge stöd till insatser som förhindrar att unga blir gifta mot sin vilja
  • genomföra en undersökning hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetat med att förebygga och förhindra att flickor och kvinnor blir könsstympade, samt vilket stöd dessa aktörer ger till de flickor och kvinnor som redan har utsatts för könsstympning samt
  • fördela nationella projektmedel.   

Om du själv är utsatt kan du klicka här för att ta reda på hur du kan få hjälp.

 

Nyheter

Länsstyrelsen Östergötlands nationella Kompetensteam för råd och konsultation

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning?  

Ring tfn: 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Under jul och nyår är den nationella stödtelefonen stängd under dessa datum:

23-25 december, 30-31 december, 1 januari samt 6 januari.

Det har vid några tillfällen hänt att det inte gått att nå stödtelefonen på grund av tekniska problem. Om detta skulle hända, ring Emma Westin på tfn: 010-223 52 84

Läs mer här

Våga se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Omslag Våga se

Vi filmade alla våra seminarier under Almedalsveckan 2015. Klicka på bilden för att se dessa och fler av våra filmer på vår YouTube-kanal!

Länk till YouTube-kanalen hedersfortryck.se

Kärleken är fri - pedagogiskt material kring hedersproblematik

Länk till Kärleken är fri - material för lärare

Jag vill veta – om barn, brott och rättigheter

Länk till Jag vill veta – om barn brott och rättigheter

Länk till material för skolkampanjen

Våga göra skillnad

Länk till information för skola

Länk till information för socialtjänst

Hjälp för dig som själv är utsatt

Kom till oss - polisens informationssida om brott i nära relationer

Länk till Kom till oss, polisens informationssida om brott i nära relationer - ny webbplats, öppnas i nytt fönster

Gift mot sin vilja

Bortgift logga

Länk till Dina Rättigheter

logga almedalen